Fundacja Ekologiczno – Sportowa

im. Tomasza Hopfera

Nasza Praca

Prowadzimy działalności zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego,
a co za tym idzie poprawy warunków życia, pracy i wypoczynku człowieka zarówno
w Polsce, jak i poza jej granicami.

Scroll to Top